Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord lijsttrekker Hans Kramer

Dit is hem dan, het verkiezingsprogramma waarmee D66 Wormerland de komende 4 jaar ingaat. Als u als kiezer ons het vertrouwen geeft betekent dit een terugkeer van D66 in de raad van Wormerland en daar ben ik heel blij mee. Waarom? De reden daarvoor is simpel, ik denk dat het typische progressieve, sociaalliberale D66 geluid in de raad node gemist wordt. Want ik wil niet dat we achter de feiten aanlopen maar zelf het heft in handen nemen en de toekomst van Wormerland en Overgemeenten bepalen. Dat Wormerland een gemeente is waar iedereen meedoet, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of van wie je houdt. Waar er voor iedereen een eerlijke kans is op werk en een woning. Waar je oud kunt worden maar waar ook ruimte is voor jonge gezinnen en hun kinderen naar prima scholen kunnen. Wormerland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Er moet verder verduurzaamd en vergroend worden. Er zullen betaalbare woningen gebouwd moeten worden, duurzaam, gasloos en levensloop bestendig. Er wordt gestart met de vervanging van de Zaanbrug, wat er niet toe mag leiden dat Wormeland onbereikbaar wordt. De steeds groter wordende
polarisatie in de samenleving zal bestreden moeten worden, iets waarin D66 als verbindende middenpartij een cruciale rol kan vervullen. Kortom er is genoeg te doen!

Ik ben trots op het geweldige team dat klaar staat om na 21 maart u als inwoners van Wormer, Jisp, Oost Knollendam, Spijkerboor, Neck en Wijdewormerop een positieve en constructieve wijze te vertegenwoordigen in de raad van Wormeland. Samen gaan wij daar ons uiterste best voor doen! Maak het verschil, steun ons op 21 maart en stem D66! Samen met u krijgt D66 het voor elkaar!

Hans Kramer
Lijsttrekker D66 Wormerland

Laatst gewijzigd op 22 november 2018