Steun ons en help Nederland vooruit

Veel bereikt, veel te doen.

D66 heeft veel bereikt in Zaanstad. Maar we willen meer, ook nu we niet langer de grootste partij van Zaanstad zijn. Want er is nog veel te doenDit wil D66 Zaanstad de komende vier jaar bereiken:

Goed onderwijs:

 • Meer investeren in duurzame, frisse scholen
 • Onderwijsachterstanden aanpakken oa. door taalles voor ieder kind vanaf 2
 • Optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Goed klimaat:

 • Energiemaatregelen in bestaande woningen oa door verdere uitrol warmtenet
 • Nieuwbouwwoningen van het aardgas af
 • Een duurzame, circulaire, creatieve economie

Goed wonen:

 • Goede betaalbare nieuwe woningen voor de middeninkomens
 • Goede verbindingen
 • Goede sociale en culturele voorzieningen

Kan dat? Ja dat kan. De afgelopen vier jaar heeft D66 als grootste partij van Zaanstad al veel bereikt, zoals:

 • Een inhaalslag in de bouw van nieuwe, duurzame, frisse schoolgebouwen
 • Ontwikkeling intergrale kindcentra (IKC)
 • De zomerschool is behouden
 • Onderwijsagenda opgesteld samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties
 • Er komen zonnepanelen op het dak van het stadhuis
 • Aardgasloze nieuwbouwwijken
 • Stimuleringsfonds voor lening verduurzaming
 • Uitrol warmtenet bestaande sociale huurwoningen
 • Structureel meer geld naar cultuur
 • Hockeyclub De Kraaien verhuist naar Zaanstad
 • Meer woningen voor middeninkomens en jongeren/starters
 • Bewoners veel eerder betrekken bij (stads)ontwikkelingen zoals het Hembrugterrein.
 • Gelijke kansen voor iedereen: aandacht voor LHBTI, regenboogstembusakkoord, regenboogzebra en verkiezingsprogramma in Klare Taal.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018