Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg

D66 staat een diverse Zaanse samenleving voor. Alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft moet integraal benaderd worden. Goede zorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen, in de wijken, georganiseerd worden. D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Er kan nog meer maatwerk worden geboden dat beter aansluit op de persoonlijke situatie van iemand die zorg behoeft. Informele zorg moet leidend zijn op formele zorg, D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek. We leven in een pluriforme samenleving en iedereen verdient respect ongeacht afkomst, seksuele voorkeur etc.

D66 krijgt het voor elkaar!