Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede verbindingen

Het fysieke domein van de Gemeente Zaanstad gaat vooral over infrastructuur (mobiliteit) en ruimtelijke ontwikkeling, twee thema’s die voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waar vanuit een regionaal perspectief naar moet worden gekeken. De ontwikkeling van Zaanstad is sterk gebaat bij een betere infrastructuur. D66 denkt nu al na over het vervoer van overmorgen: elektrische auto’s, trein in combinatie met metro/lightrail, en nieuwere modaliteiten, allemaal op elkaar aansluitend. D66 is voorstander van de aanleg van de verbinding A8-A9. Het belang van een goede verbinding dient echter te worden afgewogen tussen landschap en natuur, erfgoed, en de gezondheid van omwonenden.

D66 krijgt het voor elkaar!