Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede sport

Sport is gezondheid bevorderend, bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond. D66 is voorstander van het stimuleren van een actieve sportbeoefening. Een stad van onze grootte verdient een breed aanbod aan verschillende sporten. Sportverenigingen kunnen een actieve rol spelen in een inclusieve samenleving zonder vooroordelen over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, etnische achtergrond of beperkingen.

D66 krijgt het voor elkaar!