Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed Klimaat

Duurzaamheid is het uitgangspunt voor alle aspecten van onze samenleving. D66 wil een schoon Zaanstad waar het gezond en prettig leven is en waar mensen slim samen energie kunnen opwekken en besparen. Duurzame, circulaire, creatieve en groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. De concrete ambitie van D66 is om minder afhankelijk te worden van externe energiebronnen. D66 zet in op volledig herbruikbare energie, verlaging CO2 uitstoot, aardgasloze steden, energiezuinige overheden, bedrijven en consumenten, circulaire economie en verbetering van de luchtkwaliteit. Deze ambitie is alleen realistisch wanneer alle inwoners en ondernemers meedoen. De gemeente kan faciliteren, informeren, investeren en subsidiƫren.

D66 Zaanstad krijgt het voor elkaar!