Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen begroting 2021-2024

stadhuis

Vanwege coronamaatrdegelen was de raadzaal tijdens de algemene beschouwingen maar half bezet. Tijdens deze bijzondere omstandigheden sprak Fractievoorzitter Jan de Vries de volgende woorden uit:

Voorzitter,

Dit voorjaar spraken we de Algemene Beschouwingen uit in de eerste golf van de Corona pandemie. We wisten niet wat ons overkwam.

Deze Algemene Beschouwingen vallen helaas midden in de tweede golf.

Er lijkt voorlopig nog geen eind te komen aan deze moeilijke tijden, we varen als gemeentebestuur nog steeds in de mist, maar we moeten wel ondanks de Corona mist alle zeilen bijzetten en zo scherp mogelijk aan de wind varen om er voor te zorgen dat Zaanstad een fijne gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren…..

Op korte termijn moeten we alles op alles zetten om de culturele en maatschappelijke infrastructuur te behouden, waar mogelijk met steun van Rijk en Provincie en tegelijkertijd ook onze inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk is ondersteunen. Wij zijn daarom blij en trots dat het college lef toont door anticyclisch te denken, grote bezuinigingen weet te vermijden en ook investeert in de toekomst van de stad. De corona pandemie is ook een goede les dat we niet op dezelfde weg door kunnen gaan. Op de langere termijn doen we er goed aan ons gedrag te herijken en opnieuw te kijken naar onze relatie met grondstoffen, de natuur en met name met de dieren.

Voorzitter

Er bestaan nog steeds grote financiële onzekerheden in de jeugdzorg. We hebben dit jaar een kritisch rapport van de rekenkamer besproken, waaruit bleek dat de gemeente en dat is vervelend om vast te moeten stellen, niet in control was op dit dossier, met grote budgettaire overschrijdingen tot gevolg.

Er is sprake van structurele onder financiering vanuit het Rijk, maar we moeten daarnaast ook in 2021 alles op alles blijven zetten om de uitgaven onder controle te krijgen zonder… ik herhaal… zonder.. dat dit ten koste gaat van de kinderen. Zij moeten op onze steun kunnen blijven rekenen!

D66 heeft er vertrouwen in dat het college hier de hoogste prioriteit aan geeft, maar het college mag en kan er tevens op rekenen dat wij dit zeer scherp in de gaten zullen blijven houden.

Voorzitter

Het behoud van de essentiële gemeentelijke infrastructuur heeft zoals gezegd hoge prioriteit. Naast maatschappelijke organisaties als culturele instellingen en sportverenigingen betreft dit uiteraard ook de horeca en de middenstand.

We overwegen een motie om te komen tot een sport solidariteitsfond.

De gemeente moet klaar blijven staan voor die ondernemers die het extra moeilijk hebben in deze onzekere tijden. Laten we als Zaankanters solidair zijn met hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Hierbij kan het niet alleen bij mooie woorden blijven.

We denken daarbij vooral aan Koop Lokaal..!

Ook vragen we extra aandacht van het college voor de inwoners die dreigen te vereenzamen, omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben of omdat ze niet meer de straat op durven in coronatijd.

Voorzitter

De gemeente gaat de komende tijd aan de gang met het Zaans Mobiliteitsplan. We zien een gemeente voor ons waar gelijk aan de ambitie van de minister 30 km/uur de norm wordt, behalve op de wegen waar gescheiden fietspaden zijn of kunnen worden aangelegd.

Wij zijn en blijven derhalve kritisch op gebieden met adviessnelheid 30, zoals door het college wordt voorgesteld voor de rondweg Westerkoog.

We overwegen hier een motie of amendement…..!

D66 begrijpt, zij het met tegenzin, dat de reservering voor de aanleg van de A8-A9 naar achteren wordt verschoven, maar van dit uitstel mag beslist geen afstel komen.

De gezondheid van de schoolkinderen in Krommenie is daarvoor te belangrijk……!

Wel hopen we in de tussentijd aan de gang kunnen gaan met investeringen om de leefbaarheid in dat gebied te verbeteren. Het is echt heel hard nodig….!

Voorzitter

De klimaatcrisis is de tsunami die achter deze coronagolf aankomt. Zaanstad klimaatneutraal is een grote opgave, groter dan gemiddeld voor een Nederlandse gemeente. CO2 reductie blijft onze nummer 1 prioriteit. We moeten voldoende middelen blijven inzetten om meer te doen dan alleen dat wat wettelijk verplicht is.   

Voorzitter

Deze roerige tijden vragen om een gemeentelijke organisatie die flexibel en efficiënt is. We zijn blij dat dit in de begroting als een speerpunt wordt benoemd.

Wel vragen we aandacht voor de jongeren die graag bij de gemeente zouden willen werken. Er zou voldoende ruimte moeten zijn voor jongeren om een goede juniorpositie bij de gemeente te kunnen krijgen, dit kan ook voor continuïteit zorgen.

Voorzitter

We begrijpen en steunen ook de inzet van het college waar het gaat om het bestrijden van ondermijning. Wel tekenen wij daarbij aan dat Zaanstad groter is dan Poelenburg en Peldersveld.

Tot slot voorzitter

Wij danken het ambtelijk apparaat voor hun inzet. Het is niet makkelijk om je vertrouwde Stadhuis als werkplek te moeten verlaten en thuis te moeten gaan werken.

Bijzondere woord van dank gaat daarbij zeker ook uit naar de griffie, die juist in de coronacrisis zeer flexibel is gebleken en met veel inzet ons door deze lastige tijd heeft geloodst en nog steeds loodst..!

Jan de Vries

Gepubliceerd op 29-10-2020 - Laatst gewijzigd op 18-11-2020