Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Zaanstreek

In het najaar van 2009 hebben de algemene afdelingsvergaderingen van Wormerland en Zaanstad besloten tot een bestuurlijke samenwerking. De afdelingen hebben een gezamenlijk bestuur, maar blijven verder onafhankelijk van elkaar opereren. In 2020 is ook Oostzaan toegetreden tot deze afdeling, waarbij de afdeling is omgedoopt tot D66 Zaanstreek. Zie ook de aparte site oostzaan.d66.nl.

De leden van het afdelingsbestuur zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan de ledenvergadering van D66 Zaanstreek. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de ledenadministratie, de financiën en organiseren van Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, elk met een eigen taak. Sinds de AAV van 2 november 2018 is het bestuur weer op volle sterkte.

Neem contact op met het bestuur via secretaris@d66zaanstad.nl. 

Jacko van der Meulen

Jacko van der Meulen

Voorzitter afdeling

Aart Ruijter

Aart Ruijter

Bestuurslid

Michel Feeke

Michel Feeke

Secretaris bestuur

Tom van Lingen

Tom van Lingen

Bestuurslid

Jeroen van der Tol

Jeroen van der Tol

Bestuurslid