Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur Zaanstad / Wormerland

In het najaar van 2009 hebben de algemene afdelingsvergaderingen van Wormerland en Zaanstad besloten tot een bestuurlijke samenwerking. De afdelingen hebben een gezamenlijk bestuur, maar blijven verder onafhankelijk van elkaar opereren.

De leden van het afdelingsbestuur zijn ten alle tijden verantwoording schuldig aan de ledenvergadering van D66 Zaanstad en Wormerland. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de ledenadministratie, de financiën en organiseren van Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, elk met een eigen taak. Sinds de AAV van 2 november 2018 is het bestuur weer op volle sterkte.

Neem contact op met het bestuur via secretaris@d66zaanstad.nl. 

Peter de Vries

Peter de Vries

Voorzitter

Ruben Löwenstein

Ruben Löwenstein

Penningmeester

Michel Feeke

Michel Feeke

Bestuurslid

Tom van Lingen

Tom van Lingen

Bestuurslid