Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Zaanstad

D66 heeft 3 zetels in de gemeenteraad. De fractieleden worden ondersteund door twee steunfractieleden en een fractieassistent.

Wethouder Zaanstad

Op 30 januari 2020 is Annette Baerveldt benoemd als wethouder, met de volgende portefeuilles: Duurzaamheid Energietransitie & circulaire economie Cultuur Toerisme Evenementen & streekmarketing Democratische Kwaliteit

Industrieel erfgoed - Fabriekswand Wormer (Foto: Beeldbank zaanstreek.nl)

Fractie D66 Wormerland

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is D66 terug in de gemeenteraad van Wormerland met een zetel!

Afdelingsbestuur Zaanstad / Wormerland

In het najaar van 2009 hebben de algemene afdelingsvergaderingen van Wormerland en Zaanstad besloten tot een bestuurlijke samenwerking. De afdelingen hebben een gezamelijk bestuur, maar blijven verder onafhankelijk van elkaar opereren.

Participatie

Kascommissie

De Kascommissie bestaat uit twee leden, die de begroting en jaarrekening van de penningmeester controleren. De commissie doet hiervan verslag op de AAV.

Ilse Zaal

Fractie Provinciale Staten Noord-Holland

Onze afdeling is goed vertegenwoordigd in de provincie met Ilse Zaal als fractievoorzitter.