Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. VVD

De VVD is net als wij een liberale partij, het gebeurt regelmatig dat we het met elkaar eens zijn. We hebben ook als coalitiepartners goed samengewerkt in de afgelopen periode. Toch zijn er ook duidelijke verschillen:

 

 

 

 

  • D66 wil binnenstedelijk bouwen zonder verlies van groen. Mogelijkheden genoeg, zoals bij de transformatie van de Achtersluispolder naar woon-werk. De VVD wil “lelijke stukken groen” volbouwen.
  • D66 vindt het erg belangrijk dat er naast het Cultuurhuis in het centrum een divers cultureel aanbod in de hele gemeente moet zijn. D66 wil daarom meer uitgeven aan cultuur.  De VVD vindt dat “de gemeente terughoudend moet zijn in de financiële ondersteuning van de cultuursector”, en dat culturele instellingen commerciëler moeten denken, “cultureel ondernemerschap”.   Cultuur voor de grootste gemene deler dus.
  • D66 ziet de urgentie van de energietransitie. We moeten alles op alles zetten samen met inwoners en bedrijven om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. de VVD claimt dot ook belangrijk te vinden, maar shopt selectief in mogelijke maatregelen. Windmolens draaien niet meer op subsidie zoals de VVD eerder claimde, maar ze zijn nog steeds “horizonvervuiling”. D66 vindt het terugdringen van CO2 uitstoot belangrijker.
  •  D66 wil een goede balans tussen handhaving vs. privacy. Cameratoezicht moet bijvoorbeeld terughoudend worden gebruikt, alleen waar nodig en zolang als nodig. De VVD stelt “Veiligheid gaat boven privacy”, dat is het begin van de politiestaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018