Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. CDA

Het CDA is net als wij een middenpartij, het gebeurt regelmatig dat we het met elkaar eens zijn. We hebben ook als coalitiepartners goed samengewerkt in de afgelopen periode. Toch zijn er ook duidelijke verschillen:

 

 

 

  • D66 wil kansen voor iedereen. die kansen liggen in eerste instantie in het onderwijs, als je opgroeit zonder achterstand doe je mee in de maatschappij en ontspoor je niet zo snel. Het CDA is meer van de aanpak achteraf, zoals gedwongen re-socialisatieprojecten, boot camps dus.
  • D66 wil binnenstedelijk bouwen zonder verlies van groen. Mogelijkheden genoeg, zoals bij de transformatie van de Achtersluispolder naar woon-werk. Het CDA ziet buitenstedelijk bouwen als een speerpunt. Over binnenstedelijk groen valt kennelijk te twisten, het CDA wil dat je de buurtschouw op bezoek krijgt als je tuin niet netjes genoeg is.
  • Zaanstad groeit en er moeten flink meer woningen worden gebouwd, de wachtlijsten voor woningen is veel te lang.  D66 wil een gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen. Bij de toewijzing van woningen wil het CDA voorrang geven aan huidige Zaankanters, en wil daar zelfs de Woningwet voor aanpassen. D66 is daar principieel tegen, geen hek om Zaanstad.
  • D66 is terughoudend met de tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Uitgangspunten zijn vrijwilligheid en uitzicht op echt werk. Het CDA wil de tegenprestatie verplicht stellen en uitkeringen korten voor mensen die niet meewerken, niet sociaal.
  • D66 wil zo snel mogelijk gereguleerde wietteelt. De spreiding van coffeeshops over Zaanstad moet bepaald worden op basis van behoefte, een gereguleerde coffeeshop in de buurt is beter dan ongecontroleerde verkoop door straatdealers. Het CDA wil het liefst alle coffeeshops in Zaanstad sluiten. Als je het verbiedt gaat het vanzelf weg is het dogma. Inzetten op handhaving alleen is dweilen met de kraan open.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018