Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2021 dinsdag 9 maart 2021
Vaccineren

Vaccineren

Onze lijsttrekker Sigrid Kaag was de enige die eind februari in het RTL-televisiedebat met de andere lijsttrekkers eerlijk durfde te zeggen dat de komende maanden het vaccinatie bewijs (of welke naam er ook aan gehangen wordt) een toegangsbewijs wordt voor evenementen, vakanties, bioscopen en nog vele andere locaties. Ze was echter heel beslist dat toegang tot…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 maart 2021 woensdag 17 februari 2021
Doorlopende bespreking jeugdhulp

Doorlopende bespreking jeugdhulp

Jeugdzorg, dit is het type onderwerp waarop alle raad en steunfractieleden zullen aangeven hoe belangrijk zij het vinden. Als het gaat om jeugdzorg wil niemand concessies doen, we willen allemaal een goed werkende jeugdzorg waarin er effectief en efficiënt zorg wordt verleend die echt verschil maakt in het leven van kwetsbare jongeren. Dit betekent geen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 februari 2021 zondag 31 januari 2021 zondag 24 januari 2021
 Amateursport in de knel

 Amateursport in de knel

D66-Zaanstad maakt zich sterk voor een leefbare stad. Een onderdeel hiervan is een stevig fundament van onze amateur sportverenigingen. Het kunnen beoefenen van sport is tenslotte een deel van onze basis infrastructuur. Dat varieert van de voetbalverenigingen tot aan de basketballers, maar ook de darters en de klaverjas club…

Bekijk nieuwsbericht
Over de raadsvergadering van 21 januari, twee ingewikkelde zaken

Over de raadsvergadering van 21 januari, twee ingewikkelde zaken

Ik schrijf dit op vrijdagochtend, na de lange raadsvergadering van gisteravond, de laatste voor de avondklok. Gisteravond hebben we besluiten genomen over twee onderwerpen, die beide al erg lang lopen. Ingewikkelde zaken allebei, veel strijd, geen winnaars. En ondanks dat we nu besluiten hebben genomen is dit voor beide zaken nog niet het eind van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 december 2020 vrijdag 27 november 2020 dinsdag 1 september 2020 zondag 2 augustus 2020

In Memoriam Rein Wasscher

Tot onze grote schrik bereikte ons zondagmiddag 26 juli jl het nauwelijks te bevatten bericht dat Rein Wasscher volkomen onverwacht is overleden. Rein was een zeer betrokken Krommeniër, altijd op de barricaden voor zijn dorp en het polderlandschap eromheen. Rein heeft een tijdje in het bestuur van onze D66 afdeling gezeten, en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 juni 2020

Algemene beschouwingen kadernota begroting 2021

Uitgesproken op 18 juni 2020 door plaatsvervangend fractievoorzitter Jan de Vries. Gesproken tekst geldt Meneer de voorzitter, We leven in ongekende tijden… De Coronacrisis heeft de hele wereld hard geraakt, met tot nu toe wereldwijd minstens een half miljoen dodelijke slachtoffers. De economische crisis komt daar nog…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 januari 2020

Annette Baerveldt benoemd tot wethouder

Annette Baerveldt is 30 januari 2020 door de raad van Gemeente Zaanstad benoemd tot wethouder. Van Velzen naar Zaanstad Voordat Annette benoemd werd tot wethouder in Zaanstad was zij raadslid in de gemeente Velzen. Van 2006 -2018 was Annette wethouder in de gemeente Velsen, met in haar portefeuille in die periode…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 januari 2020

Annette Baerveldt kandidaat-wethouder Zaanstad

De fractie van D66 Zaanstad draagt Annette Baerveldt voor als nieuwe wethouder. Annette is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Van 2006 -2018 was zij wethouder in de gemeente Velsen (68.000 inwoners), met in haar portefeuille in die periode o.a. Coördinatie Sociaal Domein, OV, Sport, Recreatie, Toerisme, Kunst & cultuur, en enkele projecten als: het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 december 2019

D66 Zaanstad zoekt kandidaat-wethouder

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie Het bestuur van D66 Zaanstad-Wormerland, bijeen op 16 december 2019, Besluit het profiel van de wethouder vast te stellen zoals hieronder opgenomen Besluit tot het instellen van een Wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2019

Sanna Munnikendam stopt als wethouder

  Sanna Munnikendam treedt af als wethouder Sanna Munnikendam heeft het besluit genomen af te treden als wethouder van Zaanstad. De reden is dat zij tot de conclusie is gekomen dat zij op een dossier onderdeel is geworden van een moeizaam proces en niet van de oplossing. Zij heeft dat niet kunnen voorkomen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 oktober 2019

Algemene Beschouwingen Begroting 2020-2023

Op 31 oktober sprak Martin Hoek namens de fractie van D66 de Algemene Beschouwingen uit op de Begroting 2020-2023 van de gemeente Zaanstad. Hieronder vindt u de uitgesproken tekst. —————- Voorzitter, Samen met onze inwoners, ondernemers en onze partners werken aan een mooier Zaanstad. Dat is de ambitie die het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 oktober 2019 donderdag 3 oktober 2019