Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

D66 Zaanstad zoekt kandidaat-wethouder

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie

Het bestuur van D66 Zaanstad-Wormerland, bijeen op 16 december 2019,

Taak

De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een niet-bindend advies op te stellen over de mate van geschiktheid van de wethouderskandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van de functie van wethouder, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel.

De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuille binnen het college; die van wethouder Duurzaamheid, Energietransitie, Warmtenet, Cultuur, Toerisme/Evenementen en Streekmarketing, Democratische Kwaliteit en wijkwethouder.

Werkwijze

Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:

  1. Kandidaten kunnen per mail(wac@d66zaanstad.nl) hun interesse melden tot en met dinsdag 31 december 2019 23:59 uur, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen, alvorens over te gaan tot tenminste één gespreksronde.
  2. In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen.
  3. De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal kandidaten aan de fractie voordragen, gesorteerd op volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven.
  4. De WAC zal op korte termijn gesprekken met de kandidaat-wethouders voeren en de fractie zo spoedig mogelijk van advies voorzien. Het voornemen is de geselecteerde kandidaten te spreken in de eerste drie weken van januari.

Samenstelling

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over uitbrengen.

De WAC bestaat uit drie externe personen met ruime politiek-bestuurlijke ervaring, daarnaast  twee vertegenwoordigers vanuit de lokale afdeling. De WAC bestaat uit de volgende personen:

  1. Mascha ten Bruggencate (Voorzitter WAC)
  2. Ben Tap
  3. Jur Botter
  4. Martin Hoek (fractie-voorzitter D66 Zaanstad)
  5. Peter de Vries (voorzitter van D66 Zaanstad-Wormerland)

De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) kennisneemt van de adviezen van de WAC. Het bestuur is gemandateerd om de leden van de WAC aan te stellen.