Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2019

Schriftelijke vragen coffeeshopbeleid

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanpassing van het coffeeshopbeleid, zoals verwoord in de Raadsinformatiebrief  van eind vorige week. De belangrijkste wijziging betreft het tijdelijk maken van de vergunningen, het College stelt dat dit “schaarse vergunningen” zijn, en dat we deze vergunningen niet voor onbepaalde tijd kunnen verlenen.

Voor de geïnteresseerden, dit volgt uit het “Gokhal-arrest” van de Raad van State. Overigens wordt in hetzelfde arrest gesteld dat de beperkende voorwaarden aan de vergunningen niet zo streng mogen zijn dat er in de praktijk geen sprake is van mededinging. De vergunning voor een gokhal in Vlaardingen was beperkt tot één plein, waardoor er in de praktijk ook slechts één ondernemer in aanmerking kwam voor een vergunning.

Zaanstad verleent volgens het bestaande coffeeshopbeleid een maximum van 3 vergunningen voor coffeeshops, en beperkt het gebied tot het centrum van Zaandam. Op dit moment zijn er twee coffeeshops in Zaandam, de derde vergunning is ingetrokken en komt dus beschikbaar, hangende een beroepsprocedure. De twee bestaande coffeeshops krijgen nu een vergunning voor 5 jaar, vrijkomende vergunningen worden verloot.

D66 vraagt zich onder andere af hoe er inzicht is verkregen in de “schaarsheid” van de vergunningen, of een termijn van 5 jaar voldoende is voor een gezonde bedrijfsvoering, of loten het beste systeem is voor de verdeling, en of de beperking tot Zaandam centrum in lijn is met de uitspraak van de RvS.

Verder zijn net vandaag de spelregels bekend gemaakt voor de experimenten met gereguleerde wietteelt, waarvoor Zaanstad zich gaat opgeven. D66 vraagt zich ook af of het College rekening houdt met deze spelregels, en of hierover al contact is met de bestaande coffeeshops.

De volledige vragen vind je hier.