Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

Waterschapsverkiezingen: D66 steunt Water Natuurlijk

Waterschapsverkiezingen, hoe zit dat nu? De Waterschappen of Hoogheemraadschappen zijn de oudste democratisch georganiseerde bestuursorganen in Nederland, het eerste waterschap stamt al uit de 13e eeuw. Aanvankelijk hadden alleen landeigenaren een stem in het waterschap, later werden er algemene verkiezingen  georganiseerd, en vanaf 2008 is het bij de waterschapsverkiezingen mogelijk om met een partij of lijst mee te doen.

De partij Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door onder meer D66, GroenLinks, de provinciale milieufederaties, Vereniging Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, het IVN  en Stichting de Noordzee.

Zaanstad en Wormerland liggen in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Zij zorgen ervoor dat we de voeten droog houden, maar is ook belangrijk voor de natuur, het landschap en de recreatie.

De speerpunten in het Water Natuurlijk programma voor 2019:

  • Schoon en gezond water voor een veilige en prettige woonomgeving
  • Natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming van ons mooie waterrijke landschap
  • Onze bodem niet verder laten dalen, vooral in de gebieden met een veenweidebodem zodat ook minder CO2 vrijkomt
  • Minder water rondpompen en laten doorstromen: toekomstbestendig inrichten van watersysteem
  • Anticiperen op verdergaande klimaatverandering ( bijvoorbeeld zeespiegelstijging, verdroging en hitte in de stad) met duurzame oplossingen aan de bron
  • Grondstoffen en energie winnen: een circulair en duurzaam waterschap
  • Zoveel mogelijk schoon water uit onze rioolwaterzuiveringen: medicijnresten en microplastics filteren
  • Het waterschap staat midden in de maatschappij: ‘Samen aan het werk’ in gebiedsgerichte opgaven
  • Een gezonde financiële organisatie, eerlijke verdeling van lusten en lasten (uw belastinggeld)
  • Wij kijken naar het hier en nu, maar altijd met het oog op de toekomst.