Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

Begroting goedgekeurd, twee moties over de energietransitie aangenomen

Op 13 november 2018 heeft de raad van de gemeente Zaanstad de begroting voor 2019-2022 goedgekeurd. De begroting van de gemeente staat onder druk, vooral vanwege de oplopende kosten van de jeugdzorg. Veel ruimte voor dure plannen is er dus niet.

Toch staat de gemeente voor grote opgaven in het komende jaar, naast de zorgkosten komt vooral de energietransitie op ons af, we moeten in de komende jaren versneld van kolen, gas en diesel af, en overschakelen op duurzame energie. De contouren van de plannen hiervoor krijgen nu vorm in het landelijke Klimaatakkoord, maar de concrete uitwerking moet nog worden vastgesteld in Regionale Energie Strategieën (RES). Hierover gaat flink onderhandeld worden in 2019. D66 diende een tweetal moties in op dit onderwerp, die allebei zijn aangenomen. Motie 7 roept op om nadrukkelijk ook in te zetten op Wind op Land in het Noordzeekanaalgebied, en motie 8 legt de nadruk op goede communicatie over deze ingrijpende maatregelen die op ons afkomen, waarbij de kosten voor de inwoners niet te hoog kunnen worden.

Twee andere moties van D66, één voor het behoud van het ontwerp van het Cultuurgebouw op locatie Figaro en de motie I M ZNSTD kregen onvoldoende steun, en zijn ingetrokken. Jan de Vries doneerde een set chocoladeletters via de burgemeester aan de voedselbank.

Onder de moties die zijn aangenomen zijn er drie die vanuit een burgerinitiatief, op de motiemarkt, zijn geadopteerd door raadsleden. Een motie over de aanleg van een uitzichtpunt op de Westdijk in Krommenie, en een motie voor het zichtbaar maken van Zaans erfgoed op straatmeubilair kregen brede steun. Ook een aangenomen motie voor de spreiding van toerisme heeft zijn oorsprong in de motiemarkt.  Hiermee was de eerste motiemarkt wat ons betreft een daverend succes! D66 had een vierde voorstel geadopteerd van de motiemarkt, voor het behoud van de tentoonstelling Streets of the World op het Hembrugterrein. Deze motie haalde het net niet, maar toch heeft wethouder Sanna Munnikendam toegezegd met de initiatiefnemer in gesprek te gaan in het kader van de nieuwe Cultuurvisie.

Het was prettig om te constateren dat het debat inhoudelijk was, er lang niet altijd langs de scheidslijn tussen coalitie en oppositie gestemd is. Zo is een motie van de PVV met unanieme stemmen aangenomen. Het debat soms ook wel emotioneel, zoals bij de discussie over het behoud van de Sluis voor ondersteuning van asielzoekers en statushouders. De unieke waarde van de Sluis werd raadsbreed gevoeld, maar over de toekomst was er een flinke discussie onder toezicht van een volle publieke tribune. Het is erg jammer dat een aantal oppositiepartijen uiteindelijk tegen de begroting heeft gestemd.