Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Themabijeenkomst het Klimaatakkoord lokaal

De afdeling Zaanstad/Wormerland van D66 hield op 2 november een thema-avond over het klimaatakkoord en de bebouwde omgeving. Langzamerhand krijgt het Klimaatakkoord ook bij gemeenten, waterschappen, provincies en particulieren, vaste grond onder de voeten. Het barst van de ideeën, maar hoe smeed je die samen tot één geheel, waarmee je vaart en meters kunt maken. Immers de helft van de klimaatwinst zal lokaal gerealiseerd moeten worden. Wat speelt er in de Zaanstreek en hoe ver zijn we al? Binnen de gebouwde omgeving verbruiken we de meeste energie in de woningen.

Als casus deze avond het warmtenet in Zaandam. Na een inleidende presentatie van wethouder Sanna Munnikendam was er een paneldiscussie onder leiding van Pieter Borsboom met Harry Platte, directeur woningcorporatie Parteon,  Atie van Ellen, voorzitter VVE Perim en Guido Frenken, bestuurder van ENGIE, beoogd warmteleverancier. De belangrijkste lessen van de avond: Technisch is het allemaal niet erg ingewikkeld om dit warmtenet aan te leggen. Wat wel heel veel tijd heeft gekost is het leren spreken van dezelfde taal. Energieleveranciers, energietransporteurs, bestuurders, eigenaars/bewoners en verhuurders, ze moeten elkaar leren begrijpen, ze moeten elkaar leren te vertrouwen, je moet gezamenlijk beseffen dat je de toekomst niet kunt voorspellen, maar je moet dan toch gezamenlijk de sprong maken om in dit project te stappen. Maak vooral ook kleine stappen, begin gewoon ergens, en hou je opties open voor veranderingen in de toekomst die zeker zullen komen. Allemaal lessen die goed van pas komen bij het organiseren van de energietransitie in de nabije toekomst.