Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Algemene Beschouwingen Begroting 2019-2022

Op 1 november 2018 sprak fractievoorzitter Martin Hoek de Algemene Beschouwingen uit namens D66 Zaanstad. Hieronder kunt u de tekst nalezen (gesproken tekst geldt).

 

 

 

 

Voorzitter,

Er is veel gaande in onze stad en om ons heen, Dat vraagt om een toekomstgericht beleid. Een beleid dat zich vertaalt zich in de voorliggende begroting: Werken aan het Zaanstad van morgen.

Onze welvaart is groter dan ooit. Zaanstad profiteert mee van de goede economische ontwikkeling in onze regio. Maar nog steeds moeten we constateren dat niet iedereen meeprofiteert. Armoedebeleid blijft belangrijk maar er is meer nodig. Het vangnet moet ook een trampoline zijn. Mensen kansen bieden om wel mee te kunnen doen.

Laaggeletterdheid komt bijvoorbeeld teveel voor en is een grote belemmering om mee te kunnen doen. Daar moet wat aan gedaan worden.

Investeren in de toekomst is investeren in de jeugd. Kansen voor ieder kind door goed onderwijs vanaf 2 jaar. Wat D66 betreft in heel Zaanstad. Achterstanden ontstaan al op zeer jonge leeftijd.

Wij maken ons grote zorgen over jongeren die het verkeerde pad op gaan. Verleid door het snelle geld van de criminaliteit. Kansengelijkheid betekent ook dat je negatieve kansen moet willen uitsluiten. Voor hen die een groter risico lopen. Wij willen niet dat onze kinderen criminaliteit verkiezen boven een mooie toekomst. Kansen en perspectief bieden zijn de belangrijkste wapens om dat te voorkomen. Houdt kinderen op school. Biedt kansen op stages en banen. Zet niet hele bevolkingsgroepen groepen weg, daarmee een negatief zelfbeeld bevestigend. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij ons.\

Zaanstad is een mooie stad maar moet ook een veilige stad zijn. We mogen onze ogen niet sluiten voor de criminaliteit in onze stad. We moeten doen wat we kunnen doen om onze stad veilig te houden. De fractie van D66 staat vierkant achter het college om dit te bewerkstelligen. Vierkant achter maatregelen om de openbare orde te handhaven, om discriminatie in alle vormen tegen te gaan, om jeugdcriminaliteit te bestrijden en om te zorgen voor goed onderwijs.

De lokale en regionale woningmarkt loopt helemaal vast. Vooral voor jongeren begint het zo onderhand nog nauwelijks mogelijk te worden om een woning te vinden. En dat gaat ons aan het hart. Er moet gebouwd worden maar het huidige tempo ligt veel te laag. Wij ondersteunen de voorstellen die het college doet om de woningproductie te versnellen maar willen er op wijzen dat ook een tekort aan ambtelijke capaciteit, bijvoorbeeld bij de afdeling vergunningen, geen belemmerende factor mag zijn.

In de regio wordt ook gewerkt aan een methodiek die meer inspeelt op de behoefte van woningzoekenden die het meest dringend een woning nodig hebben. Dat is goed. Zeker om ook jongeren een kans te bieden. Maar het gaat vooral om bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Energietransitie staat bij ons en ook bij dit college, hoog op de agenda. De ambities voor de energietransitie worden omgezet in concrete plannen. Het landelijke klimaatakkoord wordt het komende jaar vertaald in Regionale Energie Strategieën. Het is belangrijk dat het college de Raad, maar vooral ook de inwoners meeneemt in de discussie. Wij dienen hiervoor een motie in. Tevens dienen we een motie Wind langs het Noordzeekanaal in.

Zaanstad moet een aantrekkelijke stad zijn. Bij een aantrekkelijke stad is een divers en aantrekkelijk cultureel aanbod onmisbaar. Voor de eigen inwoners maar ook voor toeristen. Vanuit deze gedachte viel ons op de motiemarkt het verzoek van het Streets of the World Photo Museum op. Wij zouden graag verder willen onderzoeken in hoeverre het wenselijk en haalbaar is, om met een eenmalige subsidie deze tentoonstelling voor Zaanstad te behouden en dienen daarvoor een motie in.

Het Hembrugterrein is één van de plekken die onze stad aantrekkelijk maakt. Een plek die het verdient om extra aandacht voor te vragen. Ook in het kader van spreiding van toerisme. We dienen daarom een motie in om de tekst I am Zaanstad te plaatsen aan het Noordzeekanaal bij het Hembrugterrein.

Rondom de ontwikkeling van de locatie Figaro blijft het stil. Welk proces heeft het college voor ogen om deze locatie te ontwikkelen? Er ligt al een prachtig ontwerp en we willen het college de suggestie doen om mee te nemen of dit ontwerp, natuurlijk met een andere, eventueel commerciële invulling, alsnog gerealiseerd kan worden. Wij dienen daartoe een motie in.

Voorzitter,

Het vertrouwen tussen samenleving en politiek blijft kwetsbaar. De polarisatie in de samenleving en in de politiek helpt daar niet aan mee. Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak blijft voor het handelen en ingrijpen van de politiek. Wij willen een college dat werk maakt van het meenemen van mensen in de keuzes die het maakt. Wij willen een college dat luistert maar vooral ook op een begrijpelijke manier uitlegt, welke beslissingen er genomen worden voor onze stad. Een college dat waarmaakt dat het deze hele bestuursperiode 365 dagen per jaar in gesprek blijft met de samenleving. En daarbij ook die mensen actief probeert te bereiken, die nog niet in beeld zijn.