Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 mei 2017

Vertrek Dick Emmer per 1 september 2017

Vertrek Dick Emmer 

Op 8 mei heeft onze wethouder Dick Emmer zijn vertrek per 1 september aan de gemeenteraad aangekondigd. Hij gaat na het zomerreces aan de slag als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Hilversum. Hij zegt hierover het volgende:

Het is een moeilijke beslissing geweest. De afgelopen tijd heb ik de afweging gemaakt wat ik wilde doen na het wethouderschap. De uitkomst was dat ik niet nog een periode wethouder wilde zijn, mocht die mogelijkheid er komen na de verkiezingen volgend jaar. Toen deze functie voorbijkwam heb ik de persoonlijke afweging gemaakt en gekozen voor deze mooie baan. Het is belangrijk dat ik het wethouderschap zorgvuldig kan overdragen en dat ik de komende maanden nog zaken kan afronden, daarom begin ik pas 1 september bij de gemeente Hilversum.

Ik kijk terug op een fijne periode waarin ik met veel plezier heb mogen werken in een boeiende functie. De leuke contacten met bewoners, bedrijven en de medewerkers van de gemeente en de debatten in de gemeenteraad zullen mij lang heugen.

Het bestuur en de fractie vinden het jammer dat Dick zijn post verlaat. Hij is een kundig bestuurder en heeft D66 uitstekend in onze stad geprofileerd. Zowel bestuur als fractie begrijpen echter voor welke afweging hij stond. Wij wensen hem alle goeds en heel veel succes in zijn nieuwe functie. Wij zijn Dick dankbaar dat hij een (zeer) ruime termijn heeft gekozen voor ons om te voorzien in zijn vervanging.

 

De volgende stappen: concreet

Volgens onze afdelingsreglement stelt, bij tussentijdse vervanging van een wethouder, het bestuur een wethouderscommissie in. Deze commissie is een soort sollicitatiecommissie. Het is bij de wethouderscommissie dat eventueel geïnteresseerden zich kunnen melden. Deze commissie spreekt in vertrouwelijkheid met alle kandidaten, legt ze naast het profiel en bereidt een voordracht (van één of enkele kandidaten) aan de fractie voor. Het is (echter) de fractie die beslist wie voorgedragen wordt aan de gemeenteraad en het is de gemeenteraad die de wethouder benoemt. Dit betekent, in een uiterste geval, dat de fractie kan afwijken van de voordracht van de wethouderscommissie.
Het instellingsbesluit van de wethouderscommissie dat het bestuur heeft genomen vindt u HIER. De vacaturetekst en een uitgewerkt profiel worden op 15 mei op de website geplaatst.